INTEGRITETSPOLICY

Personligt identifierbar lag om informationsskydd. All information som skickas till mejkmi.pl Använda webbplatsen, i enlighet med lagen från 29.08.1997 om skydd av personuppgifter (Journal of Laws No. 133, punkt 883 med Pozn. AM.) De kommer att skyddas av företaget mejkmi.pl och kommer bara att användas för att kontakta klienten.

Anti -SPAM -föreskrifter. Användningen av publicerade e-postadresser, telefonnummer eller nomader och e-postadresser för marknadsföringsändamål är förbjudet. Människor som skickar oönskade skräppostmeddelanden kommer att rapporteras till de relevanta brottsbekämpande myndigheterna.